News

Kotkompas 2023 out now!

Kotkompas 2023

Diggit StudentLife & Stadim publiceren Kotkompas 2023

Diggit StudentLife & Stadim publiceren de vierde editie van het Kotkompas met een update van de Belgische studentenhuisvestingsmarkt. Dit rapport behandelt de evolutie van het aantal studenten en belicht de Top 10-studentensteden in België. Het Kotkompas verschaft eveneens inzicht in de evolutie van de huurprijzen.

Benieuwd naar de Top 10-studentensteden? Wat is de gemiddelde prijs voor een kot in de Belgische regio’s? Waar liggen de pijnpunten? Het Kotkompas bevat tevens de resultaten van een enquête bij 1.500 studenten met 60 verschillende nationaliteiten en ook interviews met Brussels Staatssecretaris Ans Persoons, ULB-Vice-Rector Jean-Christophe Goffard & Frank Uffen, co-founder & CEO van The Class Foundation.

Download het Kotkompas en lees er alles over! (Résumé français inclus - English summary included)

#checkitout #students #studenthousing #noditggity #studentlife #diggitstudentlife #stadim #teamwork