kot-
kompas
 

Kotkompas

Het Kotkompas

De Belgische markt van de studentenhuisvesting is een dynamische markt in volle evolutie. Deze markt wordt op heden gekenmerkt door een fragmentering waarbij sterke lokale verschillen bestaan op het vlak van vraag, aanbod, regelgeving en in het algemeen bruikbare en heldere data omtrent deze parameters. Nochtans speelt studentenhuisvesting een cruciale rol in de ondersteuning van een kwalitatief hoger onderwijs en is een globaal overzicht van deze sector dan ook onontbeerlijk om de professionalisering en consolidatie ervan te kunnen sturen. Het aantrekken van een gekwalificeerd studentenpubliek draagt immers bij aan de uitbouw van een kenniseconomie, die uiteindelijk ook bijdraagt aan de versterking van het socio-economisch weefsel van studentensteden en bij uitbreiding de ganse Belgische regio.

Met het Kotkompas trachten wij vanuit Diggit StudentLife en onze partner Stadim, om de Belgische markt verder in kaart te brengen. De vergaarde inzichten kunnen een bron van inspiratie bieden voor diverse stakeholders zoals investeerders, ontwikkelaars, beheerders en overheden om beter in te spelen op mogelijke opportuniteiten, gekoppeld aan de noden van het kernpubliek, m.n. de studenten en de hoger onderwijsinstellingen.

Kotkompas 2023
Kotkompas
2023

Download Kotkompas

Kotkompas 2022
Kotkompas
2022

Download Kotkompas

Kotkompas front
Kotkompas
2021

Download Kotkompas

Kotkompas 2020
Kotkompas
2020

Download Kotkompas

Diggit StudentLife
als sparring partner
Kotkompas bij Diggit

Diggit StudentLife is de geschikte partner voor uw studentenhuisvestingsprojecten. Een investering of ontwikkelingsproject in de pipeline waarvoor specifieke input omtrent deze nichemarkt wenselijk is? Een vraagstuk omtrent studentenhuisvesting dat moet getackeld worden? Private of publieke speler, wij zijn met Diggit StudentLife graag uw sparring partner om een geschikte oplossing uit te werken. Contacteer ons voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking.

Kotkompas bij Diggit